Ktoś kiedyś powiedział:
Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sil, jak zarozumialosc. Eliza Orzeszkowa @


Nieruchomosci Gorzow Wlkp

© sciana 2005-2016